กระดานเสวนานักศึกษาอะฮ์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ สนทนาศาสนธรรม
Pages: 123456789101112
Re: อาจารย์ท่านใดบ้างในเมืองไทยที่ท่านพี่น้องชื่นชอบในดวงใจ? By: supportsunnah Date: เม.ย. 10, 2012, 06:10 PM

อ อาลี เสือสมิง  เหมือนเดิมครับ
Re: อาจารย์ท่านใดบ้างในเมืองไทยที่ท่านพี่น้องชื่นชอบในดวงใจ? By: iqwan Date: เม.ย. 10, 2012, 06:16 PM
 :salam: ครูของเรา ฮัจยีมูซอ (2512-2515)
                         กีหวังตุ้น  (2516-2520)
                         ฮัจยีอีหม่ามบุญญาณ ศรีสมาน(2521-ตลอดไป)
                         ฮัจยีซาฟีอีย์  พงษ์สาวกา(2523-2527)
 ครูทั้ง3ท่านนี้(ท่านฮัจยีมูซอ,ท่านกีหวังตุ้น,ท่านฮัจยีซาฟีอีย์)ท่านเป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์ท่านครูแซ็คมูฮำหมัดอาลีซุกรีย์ อิบนิ
อุสมาน ส่วนท่านฮัจยีอีหม่ามบุญญาณ ศรีสมาน เป็นหลานท่านครูแซ็คมูฮำหมัดอาลีซุกรีย์ อิบนิ อุสมาน
ขอพระองค์อัลเลาะฮ์ ซุบฮานะฮูว่ะตะอาลาทรงโปรดประทานความมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้ท่านฮัจยีอีหม่ามบุญญาณ
ศรีสมาน และ  ฮัจยีซาฟีอีย์  พงษ์สาวกา, และวิงวอนขอพระองค์อัลเลาะฮ์ ซุบฮานะฮูว่ะตะอาลา ทรงประทานความพึงพอใจของพระองค์ให้
ท่านฮัจยีมูซอ และท่าน กีหวังตุ้น ด้วยเถิด อามีน ยาร๊อบบั้ลอาละมีน.               

Re: อาจารย์ท่านใดบ้างในเมืองไทยที่ท่านพี่น้องชื่นชอบในดวงใจ? By: islam traveling Date: เม.ย. 10, 2012, 07:36 PM
อัสลามุอ้าลัยกุม

อาจารย์ซักรียา  กาเหย็ม
เป็นทั้งครูและพ่อคนที่สอง
(แล้วจะหาเวลาไปเยี่ยมบาบาที่ปอเนาะนะ  อย่าพิ่งน้อยใจ ระลึกถึงบาบาเสมอ)  :)

วัสลาม

อยากทราบประวัติของท่าน อาจารย์ซักรีย กาเหย็ม  แบบพอสังเขป ครับ

บาบอซักรียา  กาเหย็ม อดีตท่านเคยศึกษาที่ปอเนาะดาลอ ประมาณกว่า 13 ปี ก่อนจะเดินทางเพื่อศึกษาต่อที่มักกะฮ์ สมัยนั้นเรียนกันในมัสยิดฮารอม เเละตามสถานที่ ที่มีการเรียนการสอน ของเชคๆต่างๆในสมัยนั้น อทิเช่น เชคมูฮัมหมัดอาลาวี อัลมักกี อัลมาลีกี เเละเชคๆจากประเทศอินโดนีเซียอทิเช่น เชคยาซีน อัลฟัดดานี เเละประเทศไทย อทิเช่น โต๊ะครูอาลี ไชยา ..อีกประมาณกว่า 7 ปี ก่อนที่ถูกเรียกตัวกลับมา เพื่อเปิดทำการเรียนการสอน (ปอเนาะ) ณ.ปอเนาะบ้านลุ่ม สะเดา สงขลา เเละจากวันนั้นที่ท่านกลับมาจนถึงวันนี้ ก็ยังทำการสอนอยู่ ถึงเเม้สถานศึกษาถูกปรับปรุงเป็น รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม เเต่ระบบการเรียนกีตาบท่านก็ยังคงไว้จวบจนปัจจุบัน... ปัจจุบัน ท่านอายุ68 ปี .. รอฮีมัลลอฮ์ อาลัยฮ์ 

Re: อาจารย์ท่านใดบ้างในเมืองไทยที่ท่านพี่น้องชื่นชอบในดวงใจ? By: ริดวาน Date: เม.ย. 11, 2012, 12:19 AM
อาจารย์ อาบีดีน วิทยานนท์ ตอยยิบั้ลลอฮุซาเราะห์  loveit:
Re: อาจารย์ท่านใดบ้างในเมืองไทยที่ท่านพี่น้องชื่นชอบในดวงใจ? By: islam traveling Date: เม.ย. 13, 2012, 02:14 AM
บาบออิสมาเเอ สปันยัง. บาบอการีม นาคนาวา ปอเนาะดาลอ.บาบอเลาะห์ ปอเนาะเเนบาเเด ... (สงขลา จะนะ) บาบอหวัง บาบอฮะ บาบอซอล บาบอตาด บาบอเลาะห์ บาบอหมัด บาบอเยาะห์เเซ  บาบอเดช..... (สงขลา หาดใหญ่)บาบอชาฟีอี (ปอเนาะรัตภูมิ) บาบอรอโอ๊บ(ปอเนาะโคกเมา) บาบอหลี(ปอเนาะรัตภูมิ เฉพาะผู้หญิง) .....(สงขลา สะเดา) บาบาซักการียา (ปอเนาะบ้านลุ่ม)บาบอยะโก๊บ (ปอเนาะท่าโพธ์) บาบอซอละห์(ปอเนาะบ้านปริก) ....เท่าที่นึกออกเเค่นี้ก่อน
Re: อาจารย์ท่านใดบ้างในเมืองไทยที่ท่านพี่น้องชื่นชอบในดวงใจ? By: sufriyan Date: เม.ย. 13, 2012, 02:41 PM
บาบออิสมาเเอ สปันยัง. บาบอการีม นาคนาวา ปอเนาะดาลอ.บาบอเลาะห์ ปอเนาะเเนบาเเด ... (สงขลา จะนะ) บาบอหวัง บาบอฮะ บาบอซอล บาบอตาด บาบอเลาะห์ บาบอหมัด บาบอเยาะห์เเซ  บาบอเดช..... (สงขลา หาดใหญ่)บาบอชาฟีอี (ปอเนาะรัตภูมิ) บาบอรอโอ๊บ(ปอเนาะโคกเมา) บาบอหลี(ปอเนาะรัตภูมิ เฉพาะผู้หญิง) .....(สงขลา สะเดา) บาบาซักการียา (ปอเนาะบ้านลุ่ม)บาบอยะโก๊บ (ปอเนาะท่าโพธ์) บาบอซอละห์(ปอเนาะบ้านปริก) ....เท่าที่นึกออกเเค่นี้ก่อน
จะไม่เหลือไว้คนอื่นบ้างเลยหรือครับ


วัสลาม
Re: อาจารย์ท่านใดบ้างในเมืองไทยที่ท่านพี่น้องชื่นชอบในดวงใจ? By: خيرالاخوان Date: เม.ย. 15, 2012, 01:46 PM
ของผมต้อง บาบออิสมาอีล สปันญัง อัลฟาตอนีย์

Re: อาจารย์ท่านใดบ้างในเมืองไทยที่ท่านพี่น้องชื่นชอบในดวงใจ? By: บ่าวของผู้ทรงยุติธรรม Date: พ.ค. 04, 2012, 07:17 AM
บาบออิสมาเเอ สปันยัง. บาบอการีม นาคนาวา ปอเนาะดาลอ.บาบอเลาะห์ ปอเนาะเเนบาเเด ... (สงขลา จะนะ) บาบอหวัง บาบอฮะ บาบอซอล บาบอตาด บาบอเลาะห์ บาบอหมัด บาบอเยาะห์เเซ  บาบอเดช..... (สงขลา หาดใหญ่)บาบอชาฟีอี (ปอเนาะรัตภูมิ) บาบอรอโอ๊บ(ปอเนาะโคกเมา) บาบอหลี(ปอเนาะรัตภูมิ เฉพาะผู้หญิง) .....(สงขลา สะเดา) บาบาซักการียา (ปอเนาะบ้านลุ่ม)บาบอยะโก๊บ (ปอเนาะท่าโพธ์) บาบอซอละห์(ปอเนาะบ้านปริก) ....เท่าที่นึกออกเเค่นี้ก่อน
:salam:
     สมัยก่อนผมและเพื่อนๆเรียกท่านว่าแบการีม แต่ปัจจุบันนี้ผมเรียกท่านว่าบาบอ(บาบอการีม นาคนาวา) แห่งปอเนาะดาลอ ปัตตานี ผมเคยพูดกับท่านว่า สอนแบบนี้หายาก  myGreat: ท่านยิ้มและบอกว่า ท่านสอนแบบบาบอคนเก่า
     อ.มุฮัมมัด พันธุ ปอเนาะมะเซาะฮะตุดดีน  myGreat: เป็นครูวิชานะฮู ฯลฯ คนแรกของผม
     เราทุกคนต่างมีอาจารย์ ในดวงใจกันทั้งนั้น แต่เราท่านทั้งหลายต้องไม่ลืมอย่างนึงว่า ในวันที่เราไม่รู้ ท่านเหล่านั้นหยิบยื่นความรู้ให้กับเรา ดังนั้นอย่าลืมทดแทนท่าน 

Re: อาจารย์ท่านใดบ้างในเมืองไทยที่ท่านพี่น้องชื่นชอบในดวงใจ? By: roy4kids Date: พ.ค. 05, 2012, 09:41 AM
 :salam: อาจารย์ที่ผมชื่นชอบคือ อาจารย์ ฟาริด ฟินดี้ ไม่ทราบว่าท่านรู้จักบ้างไหม ?
ส่วนปอเนาะที่กล่าวมา ถ้าอยู่ในภาคใต้ส่วนใหญ่ผมรู้จัก โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลา และที่ใกล้เคลียงที่สุดคือ ปอเนาะในอำเภอจะนะ ซึ่งเด็กปอเนาะเหล่านี้ จะมีส่วนร่วมในการละหมาดญานาซะในบริเวรท้องที่ใกล้เคีลยง โดยได้รับชองขาวและข้าวสารพร้อมไข่คนละถุง และจะมีการจ้างให้ไปอ่านกุรอาน ไกล้กัยมัยยัต ยุซละร้อยบาท และจะได้ไปกินบุญ 7 คืน ส่วนวันที่ 7 จัดใหญ่กว่าวันอื่น ๆ ส่วนบาบอก็จะได้รับซองละหมาดฮาดยะให้ผู้ตาย และจะมีการเฝ้ากุบูร์ โดยจ้างประมาณ 12000-150000 บาทแล้วแต่การต่อรอง และเมื่อมีการทำเมาลิด ก็ได้รับประทานอาหารดี ๆ ถ้า
อ่านบัรซัญยีได้ก็จะได้รับของขวัญ ( ซึ่งทั้งคนอ่านและฟังก็ไม่รู้เรื่องว่าเป็นเรื่องอะไรบ้าง)
วัซวาลาม
Re: อาจารย์ท่านใดบ้างในเมืองไทยที่ท่านพี่น้องชื่นชอบในดวงใจ? By: al-firdaus~* Date: พ.ค. 05, 2012, 09:54 AM
:salam: อาจารย์ที่ผมชื่นชอบคือ อาจารย์ ฟาริด ฟินดี้ ไม่ทราบว่าท่านรู้จักบ้างไหม ?
ส่วนปอเนาะที่กล่าวมา ถ้าอยู่ในภาคใต้ส่วนใหญ่ผมรู้จัก โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลา และที่ใกล้เคลียงที่สุดคือ ปอเนาะในอำเภอจะนะ ซึ่งเด็กปอเนาะเหล่านี้ จะมีส่วนร่วมในการละหมาดญานาซะในบริเวรท้องที่ใกล้เคีลยง โดยได้รับชองขาวและข้าวสารพร้อมไข่คนละถุง และจะมีการจ้างให้ไปอ่านกุรอาน ไกล้กัยมัยยัต ยุซละร้อยบาท และจะได้ไปกินบุญ 7 คืน ส่วนวันที่ 7 จัดใหญ่กว่าวันอื่น ๆ ส่วนบาบอก็จะได้รับซองละหมาดฮาดยะให้ผู้ตาย และจะมีการเฝ้ากุบูร์ โดยจ้างประมาณ 12000-150000 บาทแล้วแต่การต่อรอง และเมื่อมีการทำเมาลิด ก็ได้รับประทานอาหารดี ๆ ถ้า
อ่านบัรซัญยีได้ก็จะได้รับของขวัญ ( ซึ่งทั้งคนอ่านและฟังก็ไม่รู้เรื่องว่าเป็นเรื่องอะไรบ้าง)
วัซวาลาม


ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ ที่ไปเจอกับเรื่องร้ายๆมา  เศร้า O.o
Re: อาจารย์ท่านใดบ้างในเมืองไทยที่ท่านพี่น้องชื่นชอบในดวงใจ? By: al-firdaus~* Date: พ.ค. 05, 2012, 10:01 AM
  และเมื่อมีการทำเมาลิด ก็ได้รับประทานอาหารดี ๆ ถ้า
อ่านบัรซัญยีได้ก็จะได้รับของขวัญ ( ซึ่งทั้งคนอ่านและฟังก็ไม่รู้เรื่องว่าเป็นเรื่องอะไรบ้าง)
วัซวาลาม

มารยาทที่ดีงามก็คือ การเลี้ยงอาหารดีๆให้แก่แขก  รู้จักมั้ยค๊ะ
การปรักปรำว่าคนอ่านและคนฟังบัรซัญยีนั้น ฟังไม่รู้เรื่อง บ่งบอกว่า...คุณต้องออกจากกะลาบ้างนะคะ  เค้าจะหาว่าเป็นการโชว์ความไม่รู้ หรือโชว์โง่นั่นเอง  oh:

ความหมาย 'บัรซันญี' ฉบับแปลไทย
Re: อาจารย์ท่านใดบ้างในเมืองไทยที่ท่านพี่น้องชื่นชอบในดวงใจ? By: roy4kids Date: พ.ค. 06, 2012, 10:20 PM
 :salam:1.ก่อนอื่นช่วยอธิบายคำว่า เรื่องร้าย ๆ ว่าคืออะไร และมันน่าเศร้าตรงไหน บอกให้ชัด ๆ
2. ผมคิดว่าตัวผมนั้น ออกนอกกะลาแล้ว แต่หลายคนยังอยู่ในกะลา
 2.1 การทำเมาลิดไม่ได้มีแบบอย่างมาจากนบี(ศอลอลลอฮูอาลัยฮีวาซัลลัม) และซอฮาบัตและตาบีอีนและตาบีอิตตาบีอีน รวมทั้งอีหม่ามทั้งสี่ (อีหม่ามชาฟีอีก็ไม่รู้จักทั้งพิธีเมาลิดและบัรซัญญี) แต่ได้ทำตามกันมาตามประเพณีตามผู้ปกครองในราชวงค์ฟาตีมียะ ซึ่งเป็นชีอะ หลัง สามร้อยปีแรกของงฮิญเราะ
ชนเหล่านั้น(ซอฮาบัตและตาบีอีนและตาบีอิตตาบีอีน รวมทั้งอีหม่ามทั้งสี่ )ไม่รักท่านนบี(ชอล)หรือ ชนเหล่านั้นไม่สรรเสริญทานนบีหรือ อีหม่ามชาฟีอีไม่รักท่านนบีหรือ
การทำเมาลิดคนส่วนใหญ่(ที่ไม่ได้ศึกษาลีก ๆ)คิดว่ามันเป็นเรื่องอีบาดัต เพราะบางพื้นที่ก็ได้กันในมัสยิดเลยก็มี
การสรรเสรฺิญท่านนบี ทำไมไม่เอารูปแบบและสำนวนตามที่ท่านรอซูลบอก
2.2 คนส่วนใหญ่(ที่ไม่ได้ศึกษาลีก ๆ)ไม่รู้ความหมายบัรซีญญี เว้นแต่ไปอ่านจากที่เขาแปลมาให้ และรื่องราวในบัณซัญญี เป็นความจริงทั้งหมดหรือไม่ (ยกเว้นในส่วนที่ประวัติและเชื้อสายของท่านนบีที่ถูกต้อง ) เช่นในการตั้งครรค์เดือนแรกท่านอมีเนาะได้ฝันเห็นท่านนบีอดัม(อ,ล) และเดื่อนอื่น ๆก็ได้ฝันท่านนบีอื่น จบกำหนดคลอด และในวันคลอด นางอาซียะ ภรรยาของฟีรอูน และนางมัรยัมมารดาของท่านนบีอีซา (อ,ล)
และการฝันของชาวยิวว่าพบท่านนบีพร้อมกับเข้ารับอิสลามในฝัน   เรื่องเล่านี้เป็นจริงและมีที่มาที่ไปหรือไม่ และมันเกี่ยวข้องกับหลักอากีดะหรือไม่ (ส่วนใหญ่ที่มีการแปลมาจะแปลไม่หมด)
การศึกษาชีวประวัติของท่านนบี ทำไมไม่ศึกษาจากตำราประวัติท่านนบีละ ถ้าจะศึกษาแบบอย่างของท่านทำไมไม่ศึกษาจากฮาดิสของท่าน
ส่วนหลักฐานหรือเหตุผลของทำเมาลิดที่ชอบอ้างกัน คื่อ 1. เรารักนบี เราสรรเสริญนบี 2. สมัยท่านรอซูล ไม่ได้ระบุว่า ห้ามให้ทำหรือห้ามให้ทำ เลยสรุปว่า ทำได้ 3. ท่านนบีบอกว่าท่านเกิดวันจันทร์ หรือ เดือนเชาวาลเป็นเดือนที่ประเสริฐ( ซึ่งเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นทั้งสิ้น) พวกเราเลยมาทำเมาลิดกัน ความจริง ถ้าสิ่งไหนป็นสิ่งที่งาม สิ่งนั้นไม่หลงเหลือมาถึงยุคพวกเราหรอก ชนรุ่นก่อนคงกระทำก่อนแน่นอน
ป,ล ความจริง ผมไม่ชอบคุยเสวนากับผู้หญิงหรอก แม้ว่าจะไม่เห็นหน้าตาก็ตาม

Re: อาจารย์ท่านใดบ้างในเมืองไทยที่ท่านพี่น้องชื่นชอบในดวงใจ? By: Beechern Date: พ.ค. 07, 2012, 12:56 PM
เรื่องร้าย ๆ  คือ มุสลิมทะเลาะกัน
มันน่าเศร้า ตรงที่มันขัดแย้งกับซุนนะฮ์อย่างสุดขั้ว ...

Re: อาจารย์ท่านใดบ้างในเมืองไทยที่ท่านพี่น้องชื่นชอบในดวงใจ? By: muzaheh Date: พ.ค. 07, 2012, 07:59 PM
ครูในดวงใจ...

ครู มังซูร ในหยง
ครู ร่มหลี บางเทา
ครู ฆอลี(แบลี) แต่ก่อนสอนอยู่โคกโพธิ์ แลัวกลับไปสอนทีเขาปิหลาย ปัจจุบันไปอยู่คลองเคียนแล้ว

^^
Re: อาจารย์ท่านใดบ้างในเมืองไทยที่ท่านพี่น้องชื่นชอบในดวงใจ? By: บ่าวของผู้ทรงยุติธรรม Date: พ.ค. 07, 2012, 08:47 PM
:salam: อาจารย์ที่ผมชื่นชอบคือ อาจารย์ ฟาริด ฟินดี้ ไม่ทราบว่าท่านรู้จักบ้างไหม ?
ส่วนปอเนาะที่กล่าวมา ถ้าอยู่ในภาคใต้ส่วนใหญ่ผมรู้จัก โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลา และที่ใกล้เคลียงที่สุดคือ ปอเนาะในอำเภอจะนะ ซึ่งเด็กปอเนาะเหล่านี้ จะมีส่วนร่วมในการละหมาดญานาซะในบริเวรท้องที่ใกล้เคีลยง โดยได้รับชองขาวและข้าวสารพร้อมไข่คนละถุง และจะมีการจ้างให้ไปอ่านกุรอาน ไกล้กัยมัยยัต ยุซละร้อยบาท และจะได้ไปกินบุญ 7 คืน ส่วนวันที่ 7 จัดใหญ่กว่าวันอื่น ๆ ส่วนบาบอก็จะได้รับซองละหมาดฮาดยะให้ผู้ตาย และจะมีการเฝ้ากุบูร์ โดยจ้างประมาณ 12000-150000 บาทแล้วแต่การต่อรอง และเมื่อมีการทำเมาลิด ก็ได้รับประทานอาหารดี ๆ ถ้า
อ่านบัรซัญยีได้ก็จะได้รับของขวัญ ( ซึ่งทั้งคนอ่านและฟังก็ไม่รู้เรื่องว่าเป็นเรื่องอะไรบ้าง)
วัซวาลาม
:salam:1.ก่อนอื่นช่วยอธิบายคำว่า เรื่องร้าย ๆ ว่าคืออะไร และมันน่าเศร้าตรงไหน บอกให้ชัด ๆ
2. ผมคิดว่าตัวผมนั้น ออกนอกกะลาแล้ว แต่หลายคนยังอยู่ในกะลา
 2.1 การทำเมาลิดไม่ได้มีแบบอย่างมาจากนบี(ศอลอลลอฮูอาลัยฮีวาซัลลัม) และซอฮาบัตและตาบีอีนและตาบีอิตตาบีอีน รวมทั้งอีหม่ามทั้งสี่ (อีหม่ามชาฟีอีก็ไม่รู้จักทั้งพิธีเมาลิดและบัรซัญญี) แต่ได้ทำตามกันมาตามประเพณีตามผู้ปกครองในราชวงค์ฟาตีมียะ ซึ่งเป็นชีอะ หลัง สามร้อยปีแรกของงฮิญเราะ
ชนเหล่านั้น(ซอฮาบัตและตาบีอีนและตาบีอิตตาบีอีน รวมทั้งอีหม่ามทั้งสี่ )ไม่รักท่านนบี(ชอล)หรือ ชนเหล่านั้นไม่สรรเสริญทานนบีหรือ อีหม่ามชาฟีอีไม่รักท่านนบีหรือ
การทำเมาลิดคนส่วนใหญ่(ที่ไม่ได้ศึกษาลีก ๆ)คิดว่ามันเป็นเรื่องอีบาดัต เพราะบางพื้นที่ก็ได้กันในมัสยิดเลยก็มี
การสรรเสรฺิญท่านนบี ทำไมไม่เอารูปแบบและสำนวนตามที่ท่านรอซูลบอก
2.2 คนส่วนใหญ่(ที่ไม่ได้ศึกษาลีก ๆ)ไม่รู้ความหมายบัรซีญญี เว้นแต่ไปอ่านจากที่เขาแปลมาให้ และรื่องราวในบัณซัญญี เป็นความจริงทั้งหมดหรือไม่ (ยกเว้นในส่วนที่ประวัติและเชื้อสายของท่านนบีที่ถูกต้อง ) เช่นในการตั้งครรค์เดือนแรกท่านอมีเนาะได้ฝันเห็นท่านนบีอดัม(อ,ล) และเดื่อนอื่น ๆก็ได้ฝันท่านนบีอื่น จบกำหนดคลอด และในวันคลอด นางอาซียะ ภรรยาของฟีรอูน และนางมัรยัมมารดาของท่านนบีอีซา (อ,ล)
และการฝันของชาวยิวว่าพบท่านนบีพร้อมกับเข้ารับอิสลามในฝัน   เรื่องเล่านี้เป็นจริงและมีที่มาที่ไปหรือไม่ และมันเกี่ยวข้องกับหลักอากีดะหรือไม่ (ส่วนใหญ่ที่มีการแปลมาจะแปลไม่หมด)
การศึกษาชีวประวัติของท่านนบี ทำไมไม่ศึกษาจากตำราประวัติท่านนบีละ ถ้าจะศึกษาแบบอย่างของท่านทำไมไม่ศึกษาจากฮาดิสของท่าน
ส่วนหลักฐานหรือเหตุผลของทำเมาลิดที่ชอบอ้างกัน คื่อ 1. เรารักนบี เราสรรเสริญนบี 2. สมัยท่านรอซูล ไม่ได้ระบุว่า ห้ามให้ทำหรือห้ามให้ทำ เลยสรุปว่า ทำได้ 3. ท่านนบีบอกว่าท่านเกิดวันจันทร์ หรือ เดือนเชาวาลเป็นเดือนที่ประเสริฐ( ซึ่งเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นทั้งสิ้น) พวกเราเลยมาทำเมาลิดกัน ความจริง ถ้าสิ่งไหนป็นสิ่งที่งาม สิ่งนั้นไม่หลงเหลือมาถึงยุคพวกเราหรอก ชนรุ่นก่อนคงกระทำก่อนแน่นอน
ป,ล ความจริง ผมไม่ชอบคุยเสวนากับผู้หญิงหรอก แม้ว่าจะไม่เห็นหน้าตาก็ตาม

:salam:
     ดูกระทู้นี้ซิ ให้อ่านตั้งแต่หน้าแรกเลย หวังว่าคงได้รับทางนำที่ถูกต้อง http://www.islammore.com/webboard/content.php?bNo=5&qNo=180&kword=(พยายามแก้ไข อย่าพยายามแก้ตัว)