กระดานเสวนานักศึกษาอะฮ์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ ไฟล์เสียงบรรยาย,อัลกุรอ่านและคลิปวีดีโอ
Pages: 12
ลิ้งค์ ละหมาดตารอเวียะฮ 1432 ฮ. จากมักกะฮ By: musalmarn Date: ส.ค. 14, 2011, 04:16 AM
อัสลามมุอาลัยกม วาเราะฮมาตุลลอฮ ฮิ วาบารอกาตุฮ

กระทู้นี้ เป็นที่รวบรวมลิ้งค์ ละหมาดตารอเวียะฮจาก มัสยิดิลฮารอม มักกะฮ ซาอุดีอาระเบีย 1432 ฮ.

อินชาอัลลอฮ จะทยอยลงมาเรื่อยๆ ดุอาอให้ด้วย


Re: ลิ้งค์ ละหมาดตารอเวียะฮ 1432 ฮ. จากมักกะฮ By: musalmarn Date: ส.ค. 14, 2011, 04:18 AM
คืนที่ 1 รอมฏอน 1432
Makkah Taraweeh 2011 - 1 Night Part 1
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=rd-xEOkHrqg" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=rd-xEOkHrqg</a>

Makkah Taraweeh 2011 - 1 Night Part 2
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=gr5kgveSVC4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=gr5kgveSVC4</a>

Re: ลิ้งค์ ละหมาดตารอเวียะฮ 1432 ฮ. จากมักกะฮ By: musalmarn Date: ส.ค. 14, 2011, 04:22 AM
คืนที่ 2 รอมฏอน 1432
Makkah Taraweeh 2011 - 2 Night Part 1
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=zsdhhcQwi24" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=zsdhhcQwi24</a>

Makkah Taraweeh 2011 - 2 Night Part 2
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=8yibnri_CaQ" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=8yibnri_CaQ</a>

Re: ลิ้งค์ ละหมาดตารอเวียะฮ 1432 ฮ. จากมักกะฮ By: musalmarn Date: ส.ค. 14, 2011, 04:23 AM
คืนที่ 3 รอมฏอน 1432
Makkah Taraweeh 2011 - 3 Night Part 1
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=tMYcneU20T4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=tMYcneU20T4</a>

Makkah Taraweeh 2011 - 3 Night Part 2
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ni8JHr-McVg" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Ni8JHr-McVg</a>

Re: ลิ้งค์ ละหมาดตารอเวียะฮ 1432 ฮ. จากมักกะฮ By: musalmarn Date: ส.ค. 14, 2011, 04:23 AM
คืนที่ 4 รอมฏอน 1432
Makkah Taraweeh 2011 - 4 Night Part 1
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=c_ZL04_lP6o" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=c_ZL04_lP6o</a>

Makkah Taraweeh 2011 - 4 Night Part 2
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Uw0Lne6-mCE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Uw0Lne6-mCE</a>

Re: ลิ้งค์ ละหมาดตารอเวียะฮ 1432 ฮ. จากมักกะฮ By: musalmarn Date: ส.ค. 14, 2011, 04:24 AM
คืนที่ 5 รอมฏอน 1432
Makkah Taraweeh 2011 - 5 Night Part 1
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=6k8GPSaQCLs" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=6k8GPSaQCLs</a>

Makkah Taraweeh 2011 - 5 Night Part 2
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=0TuUqK8BT_E" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=0TuUqK8BT_E</a>

Re: ลิ้งค์ ละหมาดตารอเวียะฮ 1432 ฮ. จากมักกะฮ By: musalmarn Date: ส.ค. 14, 2011, 04:25 AM
คืนที่ 6 รอมฏอน 1432
Makkah Taraweeh 2011 - 6 Night Part 1
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=h0aWzRuVLU4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=h0aWzRuVLU4</a>

Makkah Taraweeh 2011 - 6 Night Part 2
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=OPinB-uahro" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=OPinB-uahro</a>

Re: ลิ้งค์ ละหมาดตารอเวียะฮ 1432 ฮ. จากมักกะฮ By: musalmarn Date: ส.ค. 14, 2011, 04:26 AM
คืนที่ 7 รอมฏอน 1432
Makkah Taraweeh 2011 - 7 Night Part 1
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=htTjhWEFtHc" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=htTjhWEFtHc</a>

Makkah Taraweeh 2011 - 7 Night Part 2
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Msn7z8pdUro" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Msn7z8pdUro</a>

Re: ลิ้งค์ ละหมาดตารอเวียะฮ 1432 ฮ. จากมักกะฮ By: musalmarn Date: ส.ค. 14, 2011, 04:26 AM
คืนที่ 8 รอมฏอน 1432
Makkah Taraweeh 2011 - 8 Night Part 1
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=gd41bjGJ0pk" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=gd41bjGJ0pk</a>

Makkah Taraweeh 2011 - 8 Night Part 2
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Rj-ctvZ8FPk" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Rj-ctvZ8FPk</a>

Re: ลิ้งค์ ละหมาดตารอเวียะฮ 1432 ฮ. จากมักกะฮ By: musalmarn Date: ส.ค. 14, 2011, 04:27 AM
คืนที่ 9 รอมฏอน 1432
Makkah Taraweeh 2011 - 9 Night Part 1
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=FL8MklX02BI" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=FL8MklX02BI</a>

Makkah Taraweeh 2011 - 9 Night Part 2
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Fz-3VmZFzEs" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Fz-3VmZFzEs</a>

Re: ลิ้งค์ ละหมาดตารอเวียะฮ 1432 ฮ. จากมักกะฮ By: musalmarn Date: ส.ค. 14, 2011, 04:28 AM
คืนที่ 10 รอมฏอน 1432
Makkah Taraweeh 2011 - 10 Night Part 1
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=kBo2nEib-Y4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=kBo2nEib-Y4</a>

Makkah Taraweeh 2011 - 10 Night Part 2
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=k7kZCUhQjqk" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=k7kZCUhQjqk</a>

Re: ลิ้งค์ ละหมาดตารอเวียะฮ 1432 ฮ. จากมักกะฮ By: musalmarn Date: ส.ค. 14, 2011, 04:29 AM
คืนที่ 11 รอมฏอน 1432
Makkah Taraweeh 2011 - 11 Night Part 1
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=yoORLcv3fuI" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=yoORLcv3fuI</a>

Makkah Taraweeh 2011 - 11 Night Part 2
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=SiqoPaaBNr8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=SiqoPaaBNr8</a>

Re: ลิ้งค์ ละหมาดตารอเวียะฮ 1432 ฮ. จากมักกะฮ By: musalmarn Date: ส.ค. 14, 2011, 04:29 AM
คืนที่ 12 รอมฏอน 1432
Makkah Taraweeh 2011 - 12 Night Part 1
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=3rBVUfk9dhQ" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=3rBVUfk9dhQ</a>

Makkah Taraweeh 2011 - 12 Night Part 2
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=GjGl9_85g0E" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=GjGl9_85g0E</a>

Re: ลิ้งค์ ละหมาดตารอเวียะฮ 1432 ฮ. จากมักกะฮ By: musalmarn Date: ส.ค. 14, 2011, 04:30 AM
คืนที่ 13 รอมฏอน 1432
Makkah Taraweeh 2011 - 13 Night Part 1
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=hhRyGgdTFYk" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=hhRyGgdTFYk</a>

Makkah Taraweeh 2011 - 13 Night Part 2
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=5scvq9K5sRM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=5scvq9K5sRM</a>

Re: ลิ้งค์ ละหมาดตารอเวียะฮ 1432 ฮ. จากมักกะฮ By: musalmarn Date: ส.ค. 14, 2011, 07:41 PM
คืนที่ 14 รอมฏอน 1432
Makkah Taraweeh 2011 - 14 Night Part 1
 <a href="http://www.youtube.com/watch?v=uhRwnbUDqSI" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=uhRwnbUDqSI</a>
 
Makkah Taraweeh 2011 - 14 Night Part 2
 <a href="http://www.youtube.com/watch?v=IjuF4iKN39k" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=IjuF4iKN39k</a>