Registration Agreement


หากมีปัญหาในการสมัครสมาชิกท่านสามารถติดต่อผู้ดูแลได้ที่ ติดต่อผู้ดูแล หรือ webmaster [ at] sunnahstudent.com โดยต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนและใส่ email ให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของท่าน


เงื่อนไขในการเสวนา

1. ห้ามเผยแพร่สิ่งที่ขัดแยังอย่างชัดเจนกับหลักการของศาสนาอิสลาม

2. ห้ามมีการด่าทอระหว่างผู้เสวนาและหมิ่นเกียรติ

3. ห้ามทำการกล่าวตักฟีร(กล่าวกาเฟร) กับบรรดามุสลิมีน ไม่ว่าจะเป็นอุลามาอ์ มัซฮับต่าง ๆ หรือบรรดาผู้นำ

4. ห้ามโฆษณาเชิญชวน ไปสู่แนวทางที่สร้างความแตกแยกในประเทศ

5. อนุญาตให้ทำการอธิบาย ชี้แจง และวิจารณ์หลักการของแนวทางอื่น ๆ โดยอธิบายถึงความผิดพลาดของหลักการนั้นให้อยู่ในเชิงวิชาการ

6. อนุญาตให้ทำการนำเสนอทัศนะของอุลามาอ์และอธิบายถึงข้อผิดพลาดบางประเด็นของพวกเขา

7. ห้ามสนทนากรณีข้อพิพาษระหว่างซอฮาบะฮ์นอกจากด้วยถ้อยคำที่ดีและให้เกียรติ

8. ผู้ใดที่ไม่สันทัดในการสนทนาเชิงวิชาการในประเด็นนั้น ๆ สามารถเข้าร่วมถามความคิดเห็นและวิจารณ์ได้โดยไม่ใช้สำนวนที่ไม่บังควร หรือสนทนาด้วยข้อเขียนที่ไม่อยู่ในเชิงวิชาการและออกนอกประเด็น

9. การสนทนาต้องอยู่ในเชิงวิชาการมีการอ้างอิงและอยู่ในประเด็นเท่านั้น และการสนทนาออกนอกประเด็น ย่อมชี้ให้เห็นว่าท่านไม่มีความสามารถที่จะสนทนาในประเด็นนั้นได้ ก็ขอให้ท่านเป็นผู้อ่านที่ดี

10.การนำเสนอต่าง ๆ นั้น  ผู้นำเสนอต้องรับผิดชอบและถือเป็นความเห็นส่วนตัว

11. หากท่านใดกระทำการนอกระเบียบนี้  ทางผู้ดูแลกระดานเสวนาจะดำเนินการตามความเหมาะสม

12. ไม่อนุญาตให้โพสต์เวปไซท์ที่ไม่ใช่แนวทางของอะฮ์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์  อัลอะชาอิเราะฮ์ , อัลมะตุรีดียะฮ์ , และอัลอะษะรียะฮ์ขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

والسلام

ผู้ดูแลกระดานเสวนานักศึกษาฯ