พระนามของอัลลอฮ์

พระนามของอัลลอฮ์ (อัลอัสมาอุลฮุสนา)

ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลคอลิก อัลบาริอ์ อัลมุเศาวิร

อัลคอลิก อัลบาริอ์ อัลมุเศาวิร

 

ณ สถาบันอัลกุดวะฮ์ (รามฯ 65)

ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลมุตะกับบิร

อัลมุตะกับบิร

 

ณ สถาบันอัลกุดวะฮ์ (รามฯ 65)

ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลญับบาร

อัลญับบาร (الجبار)

ณ สถาบันอัลกุดวะฮ์ (รามฯ 65)

ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลอะซีซ

อัลอะซีซ  (العزيد)


ณ สถาบันอัลกุดวะฮ์ (รามฯ 65)

ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลมุฮัยมิน

อัลมุฮัยมิน (المهيمن)


ณ สถาบันอัลกุดวะฮ์ (รามฯ 65)

ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลมุมิน

อัลมุมิน (المؤمن)

 

ณ สถาบันอัลกุดวะฮ์ (รามฯ 65)

ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัสสลาม

อัสสลาม (السلام)

 

ณ สถาบันอัลกุดวะฮ์ (รามฯ 65)

Download: 94-al-Salam.mp3

ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลกุดดู้ซ

อัลกุดดู้ซ (القدوس)
 

ณ สถาบันอัลกุดวะฮ์ (รามฯ 65)

ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลมาลิก

อัลมาลิก (الملك)

 

Download: 92-al-Malik.mp3

ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัรเราะห์มาน อัรเราะฮีม

อัรเราะห์มาน (الرحمن) อัรเราะฮีม (الرحيم)

 

Pages

ติดตามได้ทาง